TAGASI EELMISELE LEHELE                                                                                                                                                                                             

 HARKU-NÕMME-MUSTAMÄE REKREATIIVALA

 TEEMAPLANEERING

 töö nr.H-91-02

        Seletuskiri (.pdf)

        JOONISED (.gif):

        1    Ülevaateplaan    1:7500  (1,3Mb)

        2    Harku parkmetsa maakasutus    1:12500

        3    Rekreatiivala tsoonid    1:14000

        4    Harku üldliikumisrajad    1:10000

        5    Harku suusarajad    1:10000

        6    Harku mägirattarajad reljeefil    1:4000

        7    Harku matkarajad    1:10000

        8    Juurdepääsud-parkimine-rajatised    1:14000

        9    Infotahvli kavand 2003

 

            Keskkonnamõju hindamise aruanne (.pdf)