TAGASI
  LOKSA LINNA ÜLDPLANEERING TÖÖ  NR. H-112-04  
  Planeeringu materjale             

 

   
Maakasutusplaan
(.png 2,8MB)
 
 Avalik arutelu Loksa Muusikakooli saalis 4-11-2004  (esitluse kokkuvõte)
 
 Arvamusküsitluse kokkuvõte
 
 Avalik arutelu 22-02-2004 (esitluse kokkuvõte, sisaldab eskiisi kaarte)
 
 Planeeringu seletuskiri ja skeemid (.pdf 6 MB)