TAGASI
  Narva jõe äärse terviseraja teostatavusuuring TÖÖ  NR. H-128-05  
  Info:               
   

Rajavaliku arutelul  22.veebruaril 2006 Narva Arhitektuuriametis valiti kolme omavalitsuse, suusaliitude ja RMK esindajate osavõtul edasise projekteerimise aluseks rajavariant R2+S (skeemil roheline ja sinine)    

               Suusaraja ja asfaltkattega terviseraja algus kavandatava
Äkkeküla (Narva linn) spordi- ja tervisekeskuse maa-alal

 

Radade variandid
 
 
 
Asfaltkattega terviseraja laius on 2m turvariba + 4m asfalti + 2m turvariba
  Suusaraja laius on 2m turvariba + 4m suusarada + 2m turvariba

  Asfaltraja variant R2 kulgeb see paralleelselt suusarajaga, ning
  kogulaiuseks on 2m turvariba + 4m asfalti + 2m turvariba + 4m suusarada + 2m
  turvariba